Tapet, Caracteristici: Rezistent la socuri

Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Soft WHITE
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Soft WHITE Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Soft SUPER WHITE
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Soft SUPER WHITE Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Raw Concrete LIGHT GREY
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Raw Concrete LIGHT GREY Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament SILVER GREY
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament SILVER GREY Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament GREY
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament GREY Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament GREEN
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament GREEN Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament BLACK
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Ornament BLACK Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line LIGHT GREY
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line LIGHT GREY Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line DARK SAND
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line DARK SAND Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line BLACK
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line BLACK Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line AQUA
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Line AQUA Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots SILVER GREY
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots SILVER GREY Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots SAND
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots SAND Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots PEARL
Tapet decorativ din PVC Tarkett AQUARELLE WALL BORDERS - Decor Dots PEARL Tapet
26,15 € / m2 (fara taxe)
31,12 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni WHITE BLUE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni WHITE BLUE Tapet
33,95 € / m2 (fara taxe)
40,40 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni SUPER WHITE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni SUPER WHITE Tapet
33,95 € / m2 (fara taxe)
40,40 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni MEDIUM GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni MEDIUM GREY Tapet
33,95 € / m2 (fara taxe)
40,40 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni LIGHT GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni LIGHT GREY Tapet
33,95 € / m2 (fara taxe)
40,40 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni LIGHT BEIGE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS) - Uni LIGHT BEIGE Tapet
33,95 € / m2 (fara taxe)
40,40 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WHITE GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WHITE GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WHITE BLUE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WHITE BLUE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WARM GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni WARM GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni SUPER WHITE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni SUPER WHITE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni MEDIUM GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni MEDIUM GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT YELLOW
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT YELLOW Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT BEIGE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni LIGHT BEIGE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni INTENSE PLUM
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni INTENSE PLUM Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni INTENSE OLIVE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni INTENSE OLIVE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni GREEN CELADON
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni GREEN CELADON Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni FRESH GREEN
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni FRESH GREEN Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni DARK GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni DARK GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni DARK AQUA
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni DARK AQUA Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT YELLOW
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT YELLOW Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT TURQUOISE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT TURQUOISE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT RED
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT RED Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ORANGE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ORANGE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ICE BLUE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ICE BLUE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT EXTREME BLUE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT EXTREME BLUE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT DARK TURQUOISE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT DARK TURQUOISE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ANIS
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Uni BRIGHT ANIS Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse WHITE BLUE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse WHITE BLUE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse WARM GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse WARM GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT YELLOW
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT YELLOW Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT AQUA
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse LIGHT AQUA Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse GREY BEIGE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse GREY BEIGE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse FRESH GREEN
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Tisse FRESH GREEN Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION YELLOW GREEN
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION YELLOW GREEN Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION BLUE GREEN
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - TRANSITION BLUE GREEN Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Marble CARRARE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Marble CARRARE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE TONIC
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE TONIC Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE INTENSE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE INTENSE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE GREEN CELADON
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE GREEN CELADON Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE FRESH GREEN
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE FRESH GREEN Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE BEIGE
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - JUNGLE BEIGE Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Concrete COOL GREY
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Concrete COOL GREY Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Concrete CHALK
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Concrete CHALK Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal SILVER
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal SILVER Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal GOLD
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal GOLD Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal COPPER
Tapet PVC Tarkett PROTECTWALL (1.5 mm) - Brushed Metal COPPER Tapet
26,58 € / m2 (fara taxe)
31,63 € / m2 (taxe incluse)