pvc

Tapet PVC Tarkett Aquarelle HFS - Uni SUPER WHITE
Tapet PVC Tarkett Aquarelle HFS - Uni SUPER WHITE Tapet
8,60 € / m2 (fara taxe)
10,23 € / m2 (taxe incluse)
Tapet PVC Tarkett Aquarelle HFS - Uni GREY
Tapet PVC Tarkett Aquarelle HFS - Uni GREY Tapet
8,60 € / m2 (fara taxe)
10,23 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Ruby 70 - Nature YELLOW
Linoleum Covor PVC Tarkett Ruby 70 - Nature YELLOW Covor PVC
13,88 € / m2 (fara taxe)
16,52 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - Uni WHITE
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - Uni WHITE Covor PVC
14,71 € / m2 (fara taxe)
17,51 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Tissage SOFT LIGHT PINK
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Tissage SOFT LIGHT PINK Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK WARM BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK WARM BROWN Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK RED BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK RED BROWN Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK MEDIUM GREY
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK MEDIUM GREY Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK DARK BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK DARK BROWN Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK BROWN GREY
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - SERENE OAK BROWN GREY Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 12
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 12 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 11
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 11 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 10
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 10 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 09
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 09 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 08
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 08 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 07
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 07 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 06
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 06 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 05
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 05 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 04
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 04 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 03
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 03 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 02
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 02 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 01
Linoleum Covor PVC Tarkett Acczent Esquisse - Esquisse 01 Covor PVC
14,47 € / m2 (fara taxe)
17,22 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Oak Longstripe NATURAL
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Oak Longstripe NATURAL Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Oak Longstripe LIGHT
Linoleum Covor PVC Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Oak Longstripe LIGHT Covor PVC
13,19 € / m2 (fara taxe)
15,70 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK WARM BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK WARM BROWN Covor PVC
14,06 € / m2 (fara taxe)
16,73 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK RED BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK RED BROWN Covor PVC
14,06 € / m2 (fara taxe)
16,73 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK MEDIUM GREY
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK MEDIUM GREY Covor PVC
14,06 € / m2 (fara taxe)
16,73 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK DARK BROWN
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK DARK BROWN Covor PVC
14,06 € / m2 (fara taxe)
16,73 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK BROWN GREY
Linoleum Covor PVC Tarkett TAPIFLEX EXCELLENCE 80 - SERENE OAK BROWN GREY Covor PVC
14,06 € / m2 (fara taxe)
16,73 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural WARM GREY 0381
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural WARM GREY 0381 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural LIGHT WARM BEIGE 0481
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural LIGHT WARM BEIGE 0481 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural GREY 0186
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural GREY 0186 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES WARM GREY 0241
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES WARM GREY 0241 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES LIGHT WARM BEIGE 0480
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES LIGHT WARM BEIGE 0480 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES GREY 0185
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES GREY 0185 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES COLD GREY 0057
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES COLD GREY 0057 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES COLD BEIGE 0832
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural FLAKES COLD BEIGE 0832 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural COLD GREY 0071
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural COLD GREY 0071 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural COLD BEIGE 0840
Linoleum Covor PVC Tarkett iQ Natural Acoustic - Natural COLD BEIGE 0840 Covor PVC
55,23 € / m2 (fara taxe)
65,72 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND SAND
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND SAND Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND GREY
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND GREY Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND GRAPHITE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND GRAPHITE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND COLD BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND COLD BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK TREND BEIGE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET WHITE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET WHITE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET GREY
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET GREY Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET COLD BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET COLD BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET BEIGE STONE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK STREET BEIGE STONE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK ORIGIN NATURE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK ORIGIN NATURE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK ORIGIN BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - OAK ORIGIN BEIGE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON WARM BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON WARM BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON STONE BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON STONE BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON ORIGINAL
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON ORIGINAL Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON GREY
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON GREY Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON DARK GREY
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON DARK GREY Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON COLD BROWN
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON COLD BROWN Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON COLD BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON COLD BEIGE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett ModularT 7 - BETON BEIGE Covor PVC
13,17 € / m2 (fara taxe)
15,67 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - WILLIAM
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - WILLIAM Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - STEVE
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - STEVE Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - SILVA
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - SILVA Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - SEBASTIAN
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - SEBASTIAN Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - ROGER
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - ROGER Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - PAOLO
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - PAOLO Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MICHAEL
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MICHAEL Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MAX
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MAX Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MARIO
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - MARIO Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - JODY
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - JODY Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - JASON
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - JASON Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - GABRIEL
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - GABRIEL Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - ERIC
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - ERIC Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - DARIN
Pardoseala LVT Tarkett PROGRESSIVE HOUSE - DARIN Covor PVC
17,36 € / m2 (fara taxe)
20,66 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Washed Pine SNOW
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Washed Pine SNOW Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Teak NATURAL
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Teak NATURAL Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Soft Oak NATURAL
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Soft Oak NATURAL Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Smoked Oak LIGHT GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Smoked Oak LIGHT GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Smoked Oak DARK GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Smoked Oak DARK GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Slate GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Slate GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Slate ANTHRACITE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Slate ANTHRACITE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scratched Metal GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scratched Metal GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scandinave Wood WHITE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scandinave Wood WHITE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scandinave Wood BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Scandinave Wood BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro ORANGE BLUE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro ORANGE BLUE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro INDIGO
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro INDIGO Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro GREY BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro GREY BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro BLACK WHITE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Retro BLACK WHITE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Puzzle LIGHT BLUE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Puzzle LIGHT BLUE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Puzzle GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Puzzle GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cube 3D GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cube 3D GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak LIGHT BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak LIGHT BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak COLD GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak COLD GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak BROWN
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Country Oak BROWN Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak BROWN
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak BROWN Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cosy Oak BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Colored Pine GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Colored Pine GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak SNOW
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak SNOW Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak COLD GREY
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak COLD GREY Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Charm Oak BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cerused Oak BROWN
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cerused Oak BROWN Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cerused Oak BEIGE
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Cerused Oak BEIGE Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Beech NATURAL
Pardoseala LVT Tarkett STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS - Beech NATURAL Covor PVC
20,46 € / m2 (fara taxe)
24,35 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett iD Essential Click - Toasted Oak LIGHT GREY
Pardoseala LVT Tarkett iD Essential Click - Toasted Oak LIGHT GREY Covor PVC
38,39 € / m2 (fara taxe)
45,69 € / m2 (taxe incluse)
Pardoseala LVT Tarkett iD Essential Click - Toasted Oak DARK GREY
Pardoseala LVT Tarkett iD Essential Click - Toasted Oak DARK GREY Covor PVC
38,39 € / m2 (fara taxe)
45,69 € / m2 (taxe incluse)
Rezultate de la 1 la 105 din 1577